ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเ Smart Delivery OR Easy Connect Application และเว็บไซต์ บริการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า "บริการ Smart Delivery OR Easy Connect") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการ Smart Delivery OR Easy Connect โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการ Smart Delivery OR Easy Connect ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการและช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าใช้บริการ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้แอพแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้บริการรวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในแอพพลิเคชั่น เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ


เมื่อคุณใช้บริการเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณเปิดบัญชี Smart Delivery OR Easy Connect หรือใช้บริการของเราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ผลลัพธ์เมื่อคุณตอบแบบสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกบริษัทในเครือของ Smart Delivery OR Easy Connect หรือบริษัทอื่นๆ (โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่ใช้บังคับ) และจากบัญชีอื่นๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรมหรือเพื่อการคุ้มครองของ Smart Delivery OR Easy Connect เอง เราอาจติดตามตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีกับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณ โดยการติดต่อกับเราเท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของคุณอาจมีการแอบฟัง เฝ้าสังเกต หรือบันทึกโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ: เรายังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน

คุณอาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media ตัวอย่างเช่น Facebook และ Twitter) ข้อมูลที่เราอาจได้รับจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี Smart Delivery OR Easy Connect ของคุณและอนุญาตให้ Smart Delivery OR Easy Connect เข้าถึงข้อมูลนี้ เท่ากับคุณยอมรับว่า เราสามารถรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตรวจสอบสิทธิ์และการตรวจจับการฉ้อโกง: เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรายังอาจประเมินคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณเพื่อระบุซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตราย

การใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ: เราอาจเสนอให้คุณได้เชื่อมต่อกับบริการ PayPal โดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์มือถือดังกล่าวทั้งหมด

เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของเรา หรือเข้าใช้ไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือของเรา เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรหัสประจำตัวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหรือปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

เราอาจติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ แก้ไขปัญหาที่มีกับบัญชีของคุณ ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ สำรวจความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการ Smart Delivery OR Easy Connect และบริการของสมาชิกบริษัทในเครือของเรา และท้ายที่สุด เราอาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ เมื่อมีการติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรและข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้า และคุณก็ยินยอมที่จะรับ ในกรณีที่ทำได้และกฎหมายอนุญาตไว้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้

การตลาด

เราไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราอาจรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทอื่น และนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Smart Delivery OR Easy Connect ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดจากเรา หรือไม่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมโฆษณาตามความสนใจของเรา ให้แสดงความจำนงโดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในการสื่อสารหรือโฆษณานั้น

เราเคารพในการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับข้อความแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเราอีกต่อไป คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

เมื่อคุณเข้าใช้ของเราหรือใช้บริการของ Smart Delivery OR Easy Connect เรา (รวมถึงบริษัทที่เราร่วมงานด้วย) อาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นคุกกี้ พิกเซลแท็ก "แฟลชคุกกี้" หรือการจัดเก็บในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้มาจากเบราว์เซอร์ของคุณหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า "คุกกี้") เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณในฐานะลูกค้า ปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Smart Delivery OR Easy Connect วัดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขาย ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของเราและบริการ Smart Delivery OR Easy Connect

เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเรา หรือเซิฟเวอร์ที่เราเช่าใช้บริการ เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

เมื่อมีคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัว คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมล sawasdee.hq@hotmail.com