Grabwater Application

แกร็บวอเตอร์ แอพพลิเคชั่นสำหรับโรงงานน้ำดื่ม ที่มี Feature ต่างๆ แยกออกเป็นแท็บ เพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการเข้าถึง เหมาะกับโรงงานน้ำดื่มมากๆ

ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า
ประกอบไปด้วย รหัสลูกค้า ชื่อ เบอร์โทร สายส่ง GPS หรือพิกัดลูกค้าบนแผนที่ Google และรูปภาพ จุดเด่นของแท็บนี้คือ เบอร์โทรศัพท์สามารถกดโทรผ่าน แอพพลิเคชั่นได้เลย โดยไม่ต้องกดเบอร์โทรผ่านแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์ และ GPS ที่สามารถกดและนำทางไปบ้านลูกค้าได้เลยรวมทั้งรูปที่พนักงานมักจะถ่ายรูปหน้าบ้าน ของลูกค้าและอัพโหลดขึ้น แอพพลิเคชั่น ดังนั้นรูปก็จะปรากฏอยู่ภายใต้แท็บนี้ ซึ่งทำให้พนักงานส่งน้ำดูเพื่อเปรียบเทียบกับบ้านลูกค้าได้งานส่งจึงง่ายต่อพนักงานใหม ่เป็นอย่างมาก อีกฟังชั่นที่สามารถ ทำผ่านหน้านี้คือ สามารถกดตรงปุ่มขายหลังชื่อลูกค้าแล้วบันทึกการขายหรือเช็คยอดค้างชำระของลูกค้ารายได้
ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า
ประกอบไปด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วยนับ แท็บนี้จะเน้นข้อมูลของสินค้าที่บันทึกเข้าไปเพื่อไปใช้งานเวลามีบันทึกการขาย และดึงข้อมูลสินค้าไปคำนวณยอดขาย ในแท็บรายงาน
ระบบแผนที่ผ่านแผนที่ Google Map
ประกอบไปด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วยนับ แท็บนี้จะเน้นข้อมูลของสินค้าที่บันทึกเข้าไปเพื่อไปใช้งานเวลามีบันทึกการขาย และดึงข้อมูลสินค้าไปคำนวณยอดขาย ในแท็บรายงาน
ระบบแผนที่ผ่านแผนที่ Google Map
แท็บนี้เป็น High Light ของแอพพลิเคชั่นนี้เลย เนื่องจากแท็บนี้จะแบ่งแผนที่ออกเป็นหมวดๆ ตามสายส่งที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้ตอนบันทึกข้อมูลลูกค้า การใช้แผนที่สามารถ เปิดแท็บนี้ไว้หากรถเคลื่อนที่รูปรถในแผนที่ก็จะเคลื่อนตามเส้นทางและผ่านตามพิกัดลูกค้าพร้อมทั้งมีแฟล็กสีเหลืองเด้งขึ้นอัตโนมัติที่รถเดินทางเข้าใกล้พิกัด ภายในแฟล็กสีเหลืองก็จะมีข้อมูลรหัส ชื่อลูกค้า และยอดค้างชำระ ผู้ใช้งานสามารถกดตรงแฟล็กสีเหลืองนี้เพื่อบันทึกการขาย หรือการเก็บเงินลูกค้าได้ทันที
ระบบรายงานยอดขาย
แท็บนี้จะเป็นแท็บดูยอดขายซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงวันที่ได้ ลักษณะของรายงานจะเป็นกราฟและแต่ละสีจะแสดงยอดขายเป็นเปอร์เซนและมียอดรวมอยู่ในวงตรงกลาง ซึ่งมีหน่วยเป็นบาท หากผู้ใช้งานต้องการทราบว่าแท็บสีใหนเป็นสินค้าประเภทใด สามารถกดเพื่อเข้าไปดูได้
แท็บเซทติ้ง
ในแท็บนี้จะมีอยู่ 3 เมนู โดยเมนูแรกคือ เมนูดูเกี่ยวกับข้อมูลแอพพลิเคชั่นว่าเป็น เวอร์ชั่นอะไร อัพเดทเมื่อไหร่ เมนูที่สองคือการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในระบบ ซึ่งสามารถเพิ่มเป็น Admin คือ ให้ถึงข้อมูลทุกส่วน หรือให้เป็นยูสเซอร์ทั่วไปซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การเพิ่มยูสเซอร์เป็นการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ ที่จะมองเห็นข้อมูลเหมือนกัน กลุ่มเดียวกัน เช่น โรงงานเอมีรถขนส่งจำนวน 5 คัน เจ้าของก็สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้โดยอีเมล์ของแต่ละเครื่องสมัคร หรือเพิ่มเข้าไปในระบบในแท็บนี้ จากนั้นเครื่องทั้ง 5 เครื่องก็จะสามารถใช้ได้ แท็บนี้ยังรวมถึงการออกจากระบบในกรณีที่เราต้องการ Log in ผู้ใช้งานอื่น เราก็สามารถ Log out ออกจากระบบในแท็บนี้ได้

ข้อมูลแพ็คเก็จ

แพ็คเก็จ ราคา หมายเหตุ
รายเดือน 250 บาท ใช้ได้ทุกฟิตเจอร์
3 เดือน 699 บาท ใช้ได้ทุกฟิตเจอร์
6 เดือน 1,299 บาท ใช้ได้ทุกฟิตเจอร์
1 ปี 2,500 บาท ใช้ได้ทุกฟิตเจอร์

ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 5811041049 ธ.กรุงศรีอยุธยา ชื่อ ขนิษฐา เรือนเมืองใจ แจ้งยอดการชำระเงิน sawasdee.hq@gmail.com

ดาวโหลด
Download here

ลิงค์วีดีโอการใช้งาน
วีดีโอแนะนำแอพพลิเคชั่น
การสมัครใช้งาน
การเพิ่มข้อมูลลูกค้า
การเพิ่มข้อมูลสินค้า
การบันทึกขายผ่านแท็บลูกค้า
การบันทึกขายผ่านแผนที่
การใช้แผนที่ส่งน้ำดื่ม
การเพิ่มผู้ใช้งาน
การบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ปรากฎบนแผนที่
การปริ้นสายส่งออกจากแอพฯ ให้พนักงานส่งออกไปบันทึกข้อมูล
การสแกนบาร์โค๊ดลูกค้า